Λογιστική και υποβολή εκθέσεων

Η ιδιοκτησία και η διαχείριση της βουλγαρικής εταιρείας επιβάλλει την εφαρμογή της Νομοθεσίας σε ορισμένους κανόνες λογιστικής και υποβολής εκθέσεων. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συμμορφωθούν προς αυτές και να εκτελέσουμε συνήθεις εργασίες για σας. Σε γενικές γραμμές, οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για μικρές επιχειρήσεις και εταιρείες που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία μόνο. Αν περιμένετε ένα σημαντικό αριθμό και τον όγκο των συναλλαγών, θα πρέπει να σχεδιάσουμε και να παρέχουμε την κατάλληλη λύση για την επιχείρησή σας.

Σε συνεργασία θα καθορίσει λεπτομερή κατάλογο των διαδικασιών που αφορούν την υποβολή των εσόδων και των δαπανών, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας. Ο κατάλογος των διαδικασιών που θα διανεμηθεί και η ευθύνη για τη διαπραγμάτευση των συναλλαγών, το χρόνο παράδοσης και των τιμών των αγαθών ή υπηρεσιών, έτσι ώστε τα κατάλληλα μέτρα να λαμβάνονται εγκαίρως και με τρόπο τη βελτιστοποίηση του κόστους σας.

  • BulgariCo is a service of
  • amphora