Ίδρυση της εταιρείας

Εμείς ιδρύουμε νέες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελάτων. Συνήθως, η σύσταση της νέας εταιρείας στη Βουλγαρία, διαρκεί 2 εβδομάδες. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες καταχωρίσεις και τις εγγραφές, που επιτρέπουν η νεοσυσταθείσα εταιρεία να είναι έτοιμη να ξεκινήσει την επιχείρησή τους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν καταχώρηση στο Μητρώο BULSTAT και στο Εθνικό Οργανισμό Εσόδων.

Η ελάχιστη απαιτούμενη, από τον Νόμο, εγκεκριμένο κεφάλαιο είναι 2 λέβα (ευρώ 1). Μπορείτε να επιλέξετε ένα αυθαίρετο όνομα για την επιχείρησή σας, εφόσον το όνομα αυτό είναι ελεύθεροΣας ενθαρρύνουμε να καθορίσετε εναλλακτικά ονόματα για να εξοικονομήσετε χρόνο. Η βουλγαρική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί με μοναδικό μέτοχο, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας και ο διαχειριστής της (διοικητής). Η Εταιρεία δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση στη Βουλγαρία. Η διεύθυνση διοικήσεως μπορεί να μη συμπίπτει με την έδρα της εταιρίας.

  • BulgariCo is a service of
  • amphora