Εταιρική σχέση μαζί μας

Η πολιτική μας είναι να έχουμε επιχειρησιακές σχέσεις με τους καλύτερους για να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Αν θέλετε ταχέως αναπτυσσόμενη παρουσία στην αγορά, γεμάτη με ευκαιρίες, η ΜπούλγαριΚο είναι ο πρωτοποριακός και ευέλικτος συνεργάτης σας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επί του παρόντος διατηρούμε πολλές σχέσεις του ανταποκριτή και σχέσεις με πολλούς εταίρους με πολλά δικηγορικά γραφεία, εμπειρογνώμονες για φορολογικά θέματα, ελεγκτών και τα λογιστικα γραφεία και τους ιδιωτικούς τραπεζικούς υπαλλήλους./p>

Εργάζουμε συνεχώς για την επέκταση του δικτύου του ανταποκριτή. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς να συνεργαστούμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο partners@bulgarico.com και εμείς θα σας στείλουμε τους συνήθεις όρους και τις συμβάσεις μας και για την εταιρική σχέση. Είμαστε σε θέση και να προσαρμόσουμε τους όρους του προτύπου για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε υποψήφιου εταίρου, εάν απαιτούν τα δίκτυα πωλήσεών του.

Η ΜπούλγαριΚο είναι 100% σταθερή και ασφαλής νομική πρακτική και ταιριάζουμε τους εταίρους μας με την ίδια αυστηρότητα, που ισχύει στην εργασία μας κάθε μέρα.

  • BulgariCo is a service of
  • amphora