Εγγεγραμμένη Διεύθυνση

Η εγγεγραμμένη διεύθυνση αποτελεί προϋπόθεση για την ίδρυση της εταιρείας. Μπορούμε να παρέχουμε μια τέτοια κατάλληλη προσωρινα ή μόνιμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εγγεγραμμένο γραφείο ως μια αποτελεσματική εταιρική επωνυμία και διεύθυνση γραφείου για την επιχείρησή σας. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη έγκυρη διεύθυνση στη Βουλγαρία κατά τρόπο κατάλληλο για τις ανάγκες της επιχείρησής σας κάθε μέρα.

Η εγγεγραμμένη διεύθυνση χρησιμοποιείται από την προεπιλογή ως την κύρια διεύθυνση για την αλληλογραφία με την εταιρεία σας από τη φορολογική διοίκηση κράτους, από τους άλλους νομικούς φόρους και άλλα τρίτα. Επίσης, είναι γενικά ένα μέρος για τις συναλλαγές και άλλες νομικές ενέργειες.

Το γεγονός, ότι έχετε μια καταχωρημένη διεύθυνση στη Βουλγαρία δεν οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα για την βουλγαρική διαμονή και δεν σημαίνει, ότι αυτομάτως πληρούν τις απαιτήσεις για την ίδρυση έδρας, συμφωνά με τις ισχύουσες διαδικασίες της βουλγαρικής ή άλλων φορολογικών διοικήσεων. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να πληρούν όλα τα κριτήρια και τις απαιτήσεις για να επιτρέψει την επιχείρησή σας να επωφεληθεί από τις ευνοϊκές φορολογικές βουλγαρικές συνθήκες. Αυτές οι απαιτήσεις είναι συγκεκριμένες και διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο επιχειρήσεών σας και την καταγραφή των φόρων.

Η εγγεγραμμένη διεύθυνση, που σας προσφέρουμε είναι η επίσημη επιχειρηματική διεύθυνση της εταιρίας ΜπούλγαριΚo. Στη διεύθυνση αυτή υπάρχουν πολλά καταχωρισμένα νομικά πρόσωπα και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα ξεχωριστό γραμματοκιβώτιο. Ωστόσο, τα εισερχόμενα mail και η αλληλογραφία σας τηρείται απαραβίαστα, ασφαλή και εμπιστευτική. Για α εξασφαλίσουμε άψογη επεξεργασία των μηνυμάτων σας θα σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες για την αντιμετώπιση.

  • BulgariCo is a service of
  • amphora