Υπάρχουσες (παλαιές) επιχειρήσεις

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αντί νέα καταχώρηση, μπορείτε να επιλέξετε έτοιμη εταιρεία, που δεν έχει αναπτύξει την δραστηριότα της. Εμείς θα μεταβιβάσουμε τις μετοχές και την διαχείριση των δικαιωμάτων στον νέο ιδιοκτήτη αμέσως μετά την εξαγορά της έτοιμης εταιρίας.Όλες οι υφιστάμενες (ολοκληρωμένες) εταιρείες, που είναι εγγεγραμμένες από εμάς είναι χωρίς επιβαρύνσεις, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, αυτές οι εταιρίες προσφέρουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας νεοσύστασης.

Αλλαγή της επωνυμίας της υπάρχουσας (παλιάς) εταιρία

Τα εμπορικά σήματα και ονόματα είναι σημαντικά. Μπορείτε να επιλέξετε αφού τέτοια που αντανακλούν τη φύση της επιχείρησής σας, τα ονόματα των ιδρυτών, η προέλευση της εταιρείας ή άλλες έννοιες που διακρίνει την επιχείρησή σας από άλλες εταιρείες με τον μοναδικό τρόπο. Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα μιας αγορασμένης εταιρίας (εταιρεία με το όνομα που εσείς προτίματε, το οποίο ακόμη είναι ελεύθερο. Συνήθως, σας προτείνουμε να διευκρινίζετε δύο εναλλακτικες επωνυμίες, αν το όνομά, που εσείς έχετε επιλέξει δεν είναι διαθέσιμο.

  • BulgariCo is a service of
  • amphora