Miért Bulgária?

A nemrégi adóparadicsom elleni támadások következtében számos állam jelentősen korlátozta a lehetősegeket arra, hogy az általános vállalati és személyi adóterhek kezelése offshore struktúrák segítségével történjen. Az adóhatóságoknak és néhány kulcsfontosságú globális gazdaság kormányának az állandó erőfeszítései eredményeként ilyenfajta struktúrák fenntartási költségei meghaladják a megtakarítási potenciáljukat.

Azt ajánljuk Önnek, hogy fontolja meg egy alacsony adózású területen bejegyzett struktúrának a fenntartását, mint az egyetlen életképes és biztonságos megoldás.

Bulgária alacsony adózású állam. Az alábbi lista tartalmazza a legfontosabb előnyeit annak, hogy válassza ezt az országot üzleti tevékenysége céljaira:

- Társasági adó mindössze 10%.

- Osztalék kifizetés és más jövedelemelosztás után fizetendő forrásadó legtöbb 5%.

- Bulgária az Európai Unió tagja.

- Bulgáriának vannak kettős adóztatás elkerülésére kötött megállapodásai az on-shore területek többségével világszerte.

- Bulgária jogállam, ahol piacgazdaság van.

- Bulgáriában működik valutatanácsi rendszer. A bolgár leva árfolyama jelenleg az euróhoz van rögzítve.

- Bulgáriának kedvező stratégiai fekvése van – az ország jelentős kereskedelmi utakon áll és rendelkezik a szükséges kulcs infrastruktúrával.

- Van bőségesen ipari övezet és központ, beleértve használaton kívüli ún. barna mezők, felhagyott ipari- és közlekedési területek megörökölt infrastruktúrával.

- A munkaerő magas képzettségű, változásra kész és a fizetése versenyképes.

- Egy nagyon hasznos sajátossága Bulgáriának, hogy közel van a fő európai gazdaságokhoz.

- Van számos repülőjárat a főváros Szófia és a fő európai fővárosok között.

Bulgária tovább ad módot költségek csökkenésére, ha a kulcsfontosságú személyzetet áthelyezi, mert barmilyen személyi jövedelem után egykulcsos 10%-os adó fizetendő.

BulgariCo 2004-ben jött létre, hogy szolgáljon a növekvő közvetlen külföldi befektetéseket az országban, és eddig sikerült felhalmoznia hatalmas tapasztalatot az adótervezés és a vállalati képződmények területén, beleértve a nonprofit szervezetek és az alapítványok alapítását.

Rendelkezünk a szükséges forrásokkal arra, hogy segítsünk a cégbejegyzés, outsourcing, áthelyezés minden aspektusában beleértve trust és vagyonkezelési szolgáltatásokat.

A cégbejegyzés általános előnyei mellett, egy olyan jogi forma is létezik Bulgáriában, ami sokkal inkább alkalmas az ingatlan és jelentős értékű eszközök megszerzésére, fenntartására és eladására.

A jelenlegi jogi keret Bulgáriában korlátozásokat ír elő külföldi állampolgárok számára ingatlan megszerzése esetén. A külföldiek csak épületeket vehetnek, de maga a föld tulajdonjogát nem szerezhetik meg. Földterületet csak bolgár állampolgárságú természetes személy vagy bulgáriai székhelyű jogi személy szerezhet. Ezért a külföldi állampolgárok csak úgy szerezhetik föld tulajdonjogát, ha egy céget bejegyeznének Bulgáriában.

A vállalati felvásárlás és eladás eljárásai egyszerűbbek, mint magukra az eszközökre vonatkozó eljárások. Továbbá, a tulajdonjog átruházásra fizetendő adók lényegesen alacsonyabbak a vállalatok számára. Ezen pénzbeli előny mellett, egy vállalat könnyebben átruházható és örökölhető. Hosszú távon, a vállalati eszközökkel történő jövőbeli műveletek kívánatosabbak mint a személyes tulajdonnal valók.

  • BulgariCo is a service of
  • amphora