Geregistreerd Adres

Elke bedrijf moet over een adres registratie beschikken. Wij kunnen u voorzien van een tijdelijke of permanente basis adres registratie.

U kunt uw adres registratie als de effectieve business-adres en het hoofdkantoor van uw nieuw opgerichte vennootschap gebruiken. U kunt ook besluiten om een andere geldige Bulgaars adres te gebruiken voor de dagelijkse behoeften van uw bedrijf.

De geregistreerde adres wordt gebruikt als standaard-adres door overheid instituties, justitiële instellingen en andere instanties en derde partijen om uw bedrijf te kunen contacteren. Het is ook de standaard locatie voor de dienst van akten en andere rechtshandelingen.

Het verkrijgen van een adres registratie is niet voldoende om Bulgaarse domiciliëring te krijgen. Dat voldoet niet aan de eisen voor een officiele plaats van het bedrijf, zoals gedefinieerd door de belasting autoriteiten van Bulgarije en andere landen. Misschien moeten wij u helpen om aan andere eisen te voldoen, zodat uw bedrijf van de gunstige fiscale voorwaarden in Bulgarije gebruik kan maken. Deze eisen zijn specifiek en afhankelijk van de huidige plaats van het bedrijf en de fiscale woonplaats.

De geregistreerde adres dat we bieden is de officiële zetel van BulgariCo zelf. Er zijn een aantal vennootschappen ingeschreven op dit adres en dus wij kunnen u niet voorzien van een aparte brievenbus. Toch zijn uw inkomende post en correspondentie behandeld met complete veiligheid, beveiliging en vertrouwelijkheid. Met het oog op een naadloze verwerking van post zullen wij u gedetailleerde instructies geven, betreft adres registraties.

  • BulgariCo is a service of
  • amphora