Trust Diensten

BulgariCo kan u voorzien van snelle en accurate trust dienst. Onze relatie wordt beheerst door een duidelijke en grondige trust-overeenkomst. Wij werken alleen op goed gedefinieerde, gedocumenteerde en expliciete instructies van onze opdrachtgever. Als we onnodige risico's in de loop van een bepaalde transactie waarnemen zullen we onmiddellijk de opdrachtgever op de hoogte stellen en zullen zijn specifieke instructies afwachten, hoe wij het problem kunnen aanpakken. Wij houden ons aan de anti-witwassen van geld regelgeving in Bulgarije en de Europese Unie. Als grote transacties betrokken zijn, vragen wij om voldoende bewijs van uitkomst, de aard van de transactie en eventuele andere informatie die wij nodig achten om te verder te kunnen gaan. Alle verstrekte gegevens is altijd vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van Bulgarije en de desbetreffende richtlijnen van de EU.

  • BulgariCo is a service of
  • amphora