De ce Bulgaria?

Atitudinile puternice apărute faţă de teritoriile de “paradis al impozitelor”, a limitatposibilităţile de conducere integrală a greutăţilor corporative şi personale de impozitare prin folosirea de structuri de off-shore. Ca rezultat al eforturilor necontenite ale administraţiilor de impozitare şi a guvernelor unor economii cheie din punct de vedere global, cheltuielile pentru menţinerea unor astfel de structuri a depăşit considerabil potenţialul lor de a economisi.

Iata de ce în loc de soluţii off-shore este necesar să va gîndiţi la o soluţie sigură şi eficientă – menţinerea de structuri înregistrate în ţări cu impozite mici.

Bulgaria este o ţară cu impozite mici. Avantajele de bază pentru a alege aceasta jurisdicţie pentru activitatea Dvs. sunt următoarele:

- Impozitul corporativ este de numai 10%.

- Plata de dividente şi împărţirea celorlalte venituri se impozitează cu nu mai mult de 5%.

- Bulgaria este o ţară membră în Uniunea Europeană.

- Bulgaria are încheiate Convenţii pentru evitarea impozitării duble cu majoritatea statelor off-shore.

- Economia Bulgariei funcţionează pe principii de piaţă, respectând dispoziţiile legale.

- În Bulgaria funcţionează Board-ul valutar. Leva bulgar este cu valoare fixă faţă de euro.

- Ţara este situată strategic pe drumurile comerciale importante şi are infrastructura necesară.

- Există din belşug zone şi centre industriale, inclusiv capacităţi industriale vechi cu o infrastructură moştenită.

- Forţa de muncă este şcolarizată înalt, se dezvoltă şi este plătita competibil.

- Apropierea de centrele economice europene de bază asigură un avantaj în plus.

- Capitalele europene importante au zboruri spre şi de la Sofia.

Alegerea Bulgariei vă va putea oferi un mecanism de a reduce cheltuielile prin relocarea personalului cheie, pentru că impozitarea veniturilor persoanelor fizice este plată, cu 10% pentru toate categoriilor de venituri.

BulgariCo a început prestarea de servicii în anul 2004 în scopul de a deservi investiţiile străine crescânde în ţară. BulgariCo a acumulat repede experienţă în structurarea impozitelor şi în înfiinţarea de societăţi, inclusiv în crearea de organizaţii cu scop necomercial şi de fondaţii.

Noi dispunem de resursele necesare pentru a va ajuta în toate aspectele deservirii de firmă, autosoursing-ul, relocarea, inclusiv servicii de trust şi servicii de încredere.

Ca un adaos la aceste avantaje de bază la înfiinţarea de societăţi, specifică pentru Bulgariaза este şi forma legală de a dobândi, de a administra şi de a înstrăina imobile şi active de o valoare considerabilă.

Cadrul legal în Bulgaria impune limitări la dobândirea de imobile de către cetăţeni străini. Străinii pot dobândi clădiri, dar nu pot dobândi drepturi pe pamântul însuşi. Pământul poate fi dobândit numai de către persoane juridice bulgare, precum societăţile, sau de către cetăţenii bulgari. Iata de ce posibilitatea că străinii să poată să dobândească dreptul de proprietate pe un teren de pământ este prin înregistrarea de o societate în Bulgaria.

Procedurile de aciziţie şi transfer de societate care are active sunt mai simplificate în comparaţie cu cele de aciziţionare şi transfer a activelor însăşi. Mai mult – impozitele datorate la transferul de proprietate sunt cinsiderabil mai mici pentru societăţi. Pe lângă avantajele financiare, societăţile se transferă şi se moştenesc mai uşor. În plan de lungă durată operaţiuni cu activele societăţii sunt de preferat faţă de operaţiuni cu proprietate personală.

  • BulgariCo is a service of
  • amphora