Servicii de încredere

BulgariCo poate să vă asigure servicii de încredere exacte şi precise. Relaţiile noastre se bazează pe un contract de servicii de încredere clar şi amănunţit. Acţionăm numai în baza instrucţiunilor principalei, formulate clar, documentate şi exprese. Dacă apreciăm un risc nejustificat ăn cursul unei tranzacţii noi fără întârziere vom sfătui principalei despre acest lucru şi vom aştepta instrucţiunile ei exprese cu privire la problemele presupuse, constatate de noi. Respectăm dispoziţiile în vigoare ale Republicii Bulgaria şi ale lui Uniunii Europene pentru contracărarea spalării banilor. La afaceri considerabile ca volum noi strângem dovezile necesare despre sursele mijloacelor, esenţa afacerii şi orice alta informaţie, care considerăm că este necesară pentru a garanta legalitatea activităţii. Toate datele predate nouă întotdeaună vor fi folosite cu confidenţialitate strictă şi în conformitate cu Legea bulgară pentru ocrotirea datelor personale şi cu Directivele Uniunii Eoropene respective.

  • BulgariCo is a service of
  • amphora